पृष्ठभुमी

मन्त्रालय परिचय

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/०२/०२ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा हेरफेर भई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । मिति २०८१/०२/०२ गते माननीय श्री रमा आले मगरज्यूको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्तिसंगै तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको कार्यजिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन; खेलकुद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन; खेलकुद सम्बन्धी संस्थाको नियमन; प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम आयोजना; राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता लगायत युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी अन्य गतिविधिहरूको यस मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी

निर्देशिका/गठन आदेश